w sprawie zmiany na stanowisku redaktora naczelnego „Miesięcznika Kolneńskiego”

Zarządzenie Nr 186/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie zmiany na stanowisku redaktora naczelnego „Miesięcznika Kolneńskiego”.

  

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24; z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 34, poz. 187; z 1990 r. Nr 29, poz.173;
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542; z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 88, poz.554; z 1999 r. Nr 90, poz. 999; z 2001 r. Nr 112, poz.1198; z 2002 r. Nr 153, poz.1271;
z 2007 r. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1

 

Odwołuję z dniem 28 lutego 2009 r. Pana Dariusza Piekarskiego ze stanowiska redaktora naczelnego  „Miesięcznika Kolneńskiego”.

 

§ 2

 

Powołuję z dniem 1 marca 2009 r. Pana Kazimierza Edwarda Kotera na stanowisko redaktora naczelnego  „Miesięcznika Kolneńskiego”.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                                                        Burmistrz Miasta Kolno

 

                                                                                              Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-02-27