w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 195/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) i § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kolno oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 175/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności przewidzianych
w Regulaminie, o którym mowa w podstawie prawnej, do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. projektów i wniosków unijnych w następującym składzie:

 

  1. Jakuć Grzegorz – Zastępca Burmistrza – Przewodniczący Komisji,
  2. Bajorek Mirosław – Członek Komisji,
  3. Bronicki Tomasz –  Członek Komisji.

 

§ 2

 

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

         Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-04-06