Osoby wskazane do obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 207/09

Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 8 maja 2009 roku

 

w sprawie wskazania osób do składu 7 obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wskazuję niżej wymienione osoby do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kolno w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Nr obwodu

głosowania

Imię i nazwisko

Siedziba  obwodowej komisji wyborczej

Stanowisko /miejsce pracy

1

Barbara Podsiad

Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Wojska Polskiego 22, Kolno

tel. (0 86) 278-21-24

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

2

 Dariusz Łosiewski

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Szkolna 8, Kolno

tel. (0 86) 278-23-36

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

 

 Małgorzata Kubrak

Zakład Doskonalenia Zawodowego,

ul. Księcia Janusza 40, Kolno

tel. (0 86) 278-28-54

 Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

4

Wanda Burzyńska

Zespół Szkół Technicznych,
ul. Teofila Kubraka 6, Kolno

tel. (0 86 ) 278-27-02

Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

5

 Zbigniew Wiliński

Starostwo Powiatowe,

ul. 11 Listopada  Nr 1, Kolno

tel. (0 86) 278-47-97

Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

6

 Dariusz Duda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. Wojska Polskiego 34, Kolno

tel. (0 86) 278-26-61

Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

 

7

 Jadwiga Lutrzykowska

Przedszkole Nr 4,

ul. Wojska Polskiego 65 a, Kolno

tel. (0 86) 278- 20-06

 Dyrektor Przedszkola
Miejskiego Nr 4

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

    Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-05-11

Data modyfikacji: 2009-05-13

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-05-11