w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie.

ZARZĄDZENIE NR 185/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 19 lutego 2009 roku

 

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292;
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Barbarę Lubiejewską nauczycielkę zatrudnioną w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kolnie do zastępowania dyrektora tego przedszkola podczas jego nieobecności.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                               Burmistrz Miasta Kolno

 

                                                         Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Data modyfikacji: 2009-02-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-02-24