w sprawie ustalenie wysokości opłat za prywatne lekcje pływania.

Zarządzenie  Nr 178/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 28 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenie wysokości opłat za prywatne lekcje pływania.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 4444, Nr 223, poz. 1458) i § 1 Uchwały Nr XXX/185/05 Rady Miasta Kolno z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kolno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam opłaty za korzystanie z prywatnych lekcji pływania na krytej pływalni od dnia
28 stycznia 2009 roku za:

jednogodzinną (60 minut) lekcję dla:

1)      dziecka                       -           65 zł.

2)      dwojga dzieci             -           70 zł.

3)      osoby dorosłej            -           75 zł.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

 

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-29