w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Kolno.

Zarządzenie Nr 259/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 7 grudnia 2009 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Kolno.


Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r.Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kolno w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r. – dzień świąteczny przypadający w br. w sobotę.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-12-08

Data modyfikacji: 2009-12-08

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-12-08