Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 205/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 6 maja 2009 roku

 

 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kolno

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
Nr 50 poz. 398)  zarządzam, co następuje:

  

§ 1.

 Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kolno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

 § 3.

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                 Burmistrz Miasta Kolno

                                                                        Andrzej  Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-05-11

Data modyfikacji: 2009-05-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-05-11