w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 216/09
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 17 czerwca 2009 rokuw sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących pracownikami samorządowymi wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym w wysokości 8. 000,00 zł.

§ 2.


Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących pracownikami samorządowymi wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym w wysokości 6. 000,00 zł.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2009 r.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-06-23

Data modyfikacji: 2009-06-23

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-06-23