w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w mieście Kolno.

ZARZĄDZENIE Nr 182/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 12 lutego 2009 roku

 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w mieście Kolno.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547; z 2004 Nr 25, poz. 219,
Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218 poz. 1592;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.1111) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustanawiam Pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym Pana Mirosława Józefa Bajorka – Sekretarza Miasta Kolno.

§ 2

 

Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów, do wykonywania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach przeprowadzanych na obszarze miasta Kolno.

 

§ 3

 

Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Burmistrz Miasta Kolno

 

                                                                                                    Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-02-16