Regulamin pracy dla Urzędu Miasta Kolno

ZARZĄDZENIE NR 202/09
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Kolno.

 

 

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla Urzędu Miasta Kolno regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-05-06

Data modyfikacji: 2009-05-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-05-06