w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 200/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592;
z 2007 r. Nr 112, poz. 766) w związku § 6 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku zarządzam, co następuje:

                                                                                                                                                  § 1

 

Powołuję Pana Romana Pomichowskiego na koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

§ 2

 

Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w następującym składzie:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1                         Pani Katarzyna Zielińska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2                         Pani Ewa Okurowska

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3                         Pani Małgorzata Kubrak

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4                         Pani Wanda Burzyńska

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5                         Pan Zbigniew Wiliński

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6                         Pan Dariusz Duda

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7                         Pani Dorota Zalewska

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8                         Pan Dariusz Kotlewski

 

§ 3

 

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor M. Bajorek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-04-27

Data modyfikacji: 2009-05-13

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-04-27