Okresowa ocena pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 203/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 5 maja 2009 roku

 

w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

 

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Kolno „Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

1.      Wszystkich pracowników Urzędu Miasta Kolno zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

2.      Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

                                Andrzej  Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-05-06

Data modyfikacji: 2009-05-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-05-06