Zarządzenie Nr 330/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania wicedyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.


Na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) zarządzam, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuję powołanie Pana Wiesława Euzebiusza Bocia na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-09-03

Data modyfikacji: 2010-09-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-09-03