Zarządzenie Nr 303/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie powołania lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku.


Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję z dniem 20 maja 2010 r. Pana Mirosława Józefa Bajorka na stanowisko lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. w mieście Kolno.
2. Zadania lidera gminnego określa szczegółowo Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. zatwierdzona w maju 2010 r. przez Prezesa GUS, Generalnego Komisarza Spisowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej DudaMetryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-24

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-24