ZARZĄDZENIE Nr 300/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję Zespół do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Kolno w składzie:
1) Mirosław Bajorek – Przewodniczący Zespołu
2) Monika Luty – Członek
3) Joanna Zieja – Członek
4) Dariusz Kotlewski – Członek
5) Ryszard Zalewski – Członek
6) Roman Pomichowski – Członek
7) Leszek Stanisławski – Członek
8) Barbara Góralczyk – Członek

§ 2.


Zadaniem Zespołu jest zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na terenie miasta Kolno wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 3.


W pracach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uczestniczą również inni wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy Urzędu Miasta.

§ 4.


Za wykonywanie ww. dodatkowych czynności osobom wchodzącym w skład Zespołu przyznane zostanie wynagrodzenie ze środków przewidzianych na organizację wyborów
z Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-19

Data modyfikacji: 2010-05-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-19