w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni w okresie ferii zimowych 2010 roku.

Zarządzenie Nr 273/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni w okresie ferii zimowych 2010 roku.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i § 1 Uchwały Nr XXX/185/05 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kolno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustalam opłaty za korzystanie z krytej pływalni w okresie ferii zimowych tj. od dnia 23 stycznia 2010 r. do dnia 7 lutego 2010 r. przez dzieci i młodzież z miasta Kolno w wysokości 50 % obowiązujących stawek.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-20

Data modyfikacji: 2010-01-20

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-20