ZARZĄDZENIE Nr 301/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467) w związku § 6 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wyników głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję Pana Romana Pomichowskiego na koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2


Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
w następującym składzie:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Dariusz Kotlewski
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Ewa Okurowska
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Małgorzata Kubrak
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Wanda Burzyńska
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Zbigniew Wiliński
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Dariusz Duda
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Dorota Zalewska
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Katarzyna Zielińska

§ 3


Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-19

Data modyfikacji: 2010-05-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-19