SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 000 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SUKCESYWNE DOSTAWY PALIWA: OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USLUG KOMUNALNYCH W KOLNIE SP. Z O. O.
W ROKU 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych niniejszej SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907) zwaną dalej „ustawą'' ,,SIWZ'' – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:
• Część A: Instrukcja dla Wykonawców oraz określenie przedmiotu zamówienia.
• Część B: Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: PUK Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Data modyfikacji: 2014-11-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-01-24