OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 86 2782133, faks 86 2783100.
   Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno  -instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa  sześciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40kW z montażem i uruchomieniem na dachach budynków użyteczności publicznej w mieście Kolno, realizowane w ramach działania 5.2 RPO WP, dofinansowane z projektu pn. „Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno-Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”:
• Budynek administracyjny Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 – moc 40 kW,
• Basen  miejski przy ulicy M. Dąbrowskiej – moc 40 kW,
• Szkoła Podstawowa Nr 1  w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 – moc 40 kW,
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolnie przy ul. Szkolna 8 - moc 30 kW
• Gimnazjum w Kolnie przy ul. M. Dąbrowskiej – moc 20 kW,
• Przedszkole Miejskie w Kolnie przy  ul. Witosa – moc 20 kW,

 

Szczegóły w załącznikach ponizej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-07-25

Data modyfikacji: 2014-10-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-07-25