OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej tymi garażami wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Kolnie przy ul. Witosa.


I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.
w Kolnie
Adres zamawiającego:  ul. Wincentego Witosa 4
Kod Miejscowość:   18-500 Kolno
Telefon / Faks:  +48 86 278 31 79, fax  86 278 31 92
Adres strony internetowej:  www.pecigws.pl 
Adres poczty elektronicznej:  pecigws@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:  7:00  - 15:00

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej  oraz ewidencji gruntów i powierzchni nieruchomości

Przedmiotem przetargu są „nieruchomości gruntowe”, którymi są budynki garażowe stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości na której garaże zostały wybudowane, położonych w Kolnie przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Nr Kolno [Nr 0001].
W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla poszczególnych nieruchomości zabudowanych garażami prowadzona jest wspólna dla wszystkich działek księga wieczysta nr KW LM1L50715/0.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-08-02

Data modyfikacji: 2014-08-02

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-08-02