Burmistrz Miasta Kolno

Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

 

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

  • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
  • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

Część I – postępowania przetargowego

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  

1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa

  1. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z  działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/6 o pow. 4138 m2 , 1356/7 o pow. 633 m2 o łącznej powierzchni 37 235 m2 . Właścicielem  jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
  2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 620 000,- zł słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy  złotych. Minimalne postąpienie  6 200- zł
  4. Wadium: wartość wadium 62 000, - zł,  słownie  sześćdziesiąt dwa tysiące złotych.

6. Informacje dodatkowe:

- obszar nagrodzony tytułem „Grunt na medal 2012”

       7. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

           Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 16

           czerwca 2014 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Szxzegóły w załączniku:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-16

Data modyfikacji: 2014-09-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-16