Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1
1.  Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1362/8 o pow. 1851 m2 ,1362/10 o pow. 1860 m 2 , o łącznej powierzchni  3711 m 2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00038369/9,  LM1L/00068597/5  prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren działek  1362/8, 1362/10,  oznaczony jest symbolami:
- 2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 130 000,- zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 300,- zł
5. Wadium: wartość wadium 10 000, - zł,  słownie: dziesięć tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1361/7 o pow. 168 m2, 1362/7 o pow. 1629 m2, 1361/9 o pow. 117 m2, 1362/9 o pow.  1744 m2,  o łącznej powierzchni  3658 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00037771/3, LM1L/00038369/9, Lm1L/00068597/5 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1361/7, 1362/7, 1361/9, 1362/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 130 000,- zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 300,- zł
5. Wadium: wartość wadium 10 000, - zł,  słownie dziesięć tysięcy złotych

 

Szczegóły w załączniku:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-05

Data modyfikacji: 2014-09-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-05