Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

 

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

Część I – postępowania przetargowego

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00042669/3 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
 1. działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.

- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

 1. działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
 1. Cena wywoławcza nieruchomości netto:  185 000,- zł słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Minimalne postąpienie   1850 ,- zł
 2. Wadium: wartość wadium  18 500, - zł,  słownie  osiemnaście tysięcy  pięćset złotych
 3. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo mieszkaniową został przeprowadzony w dniu  15 maja 2014 r.. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Szczegóły w załączniku:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-16

Data modyfikacji: 2014-09-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-16