Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o., działające jako upełnomocniony administrator budynków, niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, nr DM/PN-2/2014, przedmiotem którego była wymiana wodomierzy lokalowych w budynkach:
1. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 8 w Kolnie,
2. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolnie,
wygrała firma:

Zakład Instalacji Sanitarnych i C. O. Roboty Budowlane Radosław Giembic 18-500 Kolno, ul. Konstytucji 3 Maja 37,

która za wykonanie przedmiotu zamówienia w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 8 w Kolnie zaoferowała cenę brutto (z należnym 8 % podatkiem VAT) w wysokości 4.883,76 zł.
Jednocześnie informujemy, że postępowanie powyższe w części dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolnie – zostało unieważnione.


Kolno, 9 czerwca 2014 r.

        PREZES ZARZĄDU
                Marek Łuba

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-06-10

Data modyfikacji: 2014-06-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-06-10