Kolno, dn. 13.09.2013 r.

Nr sprawy:  MOPS.POKL.1.8.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały unieważnione/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 38,18-500 Kolno, tel./fax: (86) 278-28-49, e-mail: mops@kolno.home.pl  informuje o wynikach zamówienia  publicznego nr MOPS.POKL.1.8.2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn: „Aktywność – praca - sukces” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013: Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, wg wytycznych dla poszczególnych części zamówienia, zawartych w SIWZ.

 

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: MOPS Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Data modyfikacji: 2013-09-13

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-09-13