Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.
- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
b) działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 200 000,- zł słownie: dwieście  tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 2 000,- zł
5. Wadium: wartość wadium 20 000, - zł,  słownie dwadzieścia tysięcy złotych
6. Informacje dodatkowe: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 27 sierpnia 2012r, natomiast II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 28 marca 2013 r. Przetargi zakończyły się  wynikami negatywnymi.
7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia
 

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-09-19