ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam do złożenia oferty na utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, i projektu zagospodarowania wolnej części cmentarza komunalnego w Kolnie w zakresie:

1. Wykonanie inwentaryzacji grobów :
    - wykonanie- uporządkowanie danych dotyczących osób pochowanych w wyniku spisu z natury na cmentarzu ( imiona, nazwiska, daty urodzin, daty śmierci, sektor, rząd, nr grobu,)
    - wpisanie danych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu i opiekunów grobów do programu
    - wykonanie i dołączenie do programu dwóch zdjęć każdego zinwentaryzowanego grobu i nagrobka w przybliżeniu i dystansie
   2. Wykonanie elektronicznej mapy cmentarza i inwentaryzacji w programie komputerowym  do ewidencji zmarłych i grobów cmentarza w Kolnie :
        - wykonanie pomiarów geodezyjnych cmentarza
        - wykonanie mapy komputerowej cmentarza zawierającej kształt cmentarza, oznaczenia sektorów, rzędów, numerów grobów, aleje,  
   3.  Wykonanie ( aktualizacja) planu zagospodarowania wolnej części cmentarza ( wersja papierowa realizacyjnego zagospodarowania terenu rozbudowy Cmentarza Komunalnego u Zarządcy)
   4.  Stworzenie programu użytkowego i wprowadzenie do niego w/w danych z możliwością aktywowania internetowej mapy cmentarza z wyszukiwarką grobów ( w tym sprzedaż programu wraz z    
        bezterminową licencją na wskazanego użytkownika)
   5.  Zbudowanie strony internetowej wraz z możliwością wyszukiwania

Projekt i wykonanie zadania zakończy się stworzeniem elektronicznej bazy danych osób pochowanych, płatności, opiekunów grobów, wykonaniem elektronicznej mapy cmentarza i inwentaryzacji w programie komputerowym do ewidencji zmarłych i grobów cmentarza komunalnego w Mieście Kolno.

Wymagania dotyczące oprogramowania dla cmentarza:
1. Aplikacja powinna umożliwiać prace zdalną ( za pośrednictwem Internetu)
2. Mieć awaryjną wersję w formie programu stacjonarnego umożliwiającego prace w trybie off-line
3. Dawać możliwość pomniejszania, powiększania, przesuwania mapy
4. Umożliwiać Administratorowi samodzielną modyfikację mapy cmentarza z poziomu programu :
    • Dodawanie i usuwanie grobów
    • Możliwość przybliżania i oddalania zdjęcia grobu
    • Umożliwiać dołączanie zdjęć grobów i nagrobków
5. Mapa jak i cała aplikacja powinna uwzględniać plan zagospodarowania terenu w wolnej części cmentarza jak dawać możliwość pełnego administrowania rezerwacjami
6. Umożliwiać zlokalizowanie grobu po nazwisku, dacie urodzenia, dacie śmierci, numerze kwatery, numerze rzędu
7. Umożliwiać zidentyfikowanie grobu po oznaczeniu go na mapie
8. Po wyborze grobu lub pochowanego nastąpi prezentacja następujących danych: lokalizacja grobu, grobowca na mapie cmentarza, danych osoby zmarłej: imienia, nazwiska, daty śmierci, daty 
    urodzenia, oznaczenia kwatery, oznaczenia rzędu, rodzaj grobu, uwagi do opiekuna grobu od administratora
9. Ciągła możliwość automatycznego generowania raportów w różnych przekrojach ( np. osoby zmarłej w danych roku, terminy opłat za pochówek)
10. Możliwość tworzenia raportów windykacyjnych ( automatyczne generowanie listy dłużników, całościowe lub wyrywkowe generowanie zawiadomień ponaglających)
11. Możliwość generowania wszelkich raportów, zaświadczeń, dokumentów w formie PDF

Dane cmentarza komunalnego  w Kolnie:
1. Zarządca Cmentarza Komunalnego w Kolnie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 4a; 18-500 Kolno
2. Powierzchnia cmentarza komunalnego w Kolnie: ok. 7,0 ha
3. Liczba osób pochowanych : ok. 4500
4. Liczba grobów, nagrobków: ok. 4000

Uwaga: mogiły w których jest pochowana jedna lub więcej osób traktujemy jako jeden grób, nagrobek.

Ofertę należy złożyć w terminie do  6 września 2013 roku do godz. 15.30. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w wyniku uwzględnienia zmian ilościowych powykonawczo w poz. 2; 3; 4; 5; 6 formularza cenowego.

Oferty należy składać na maila: mstachelek@kolno.home.pl , faksem: 86 278 31 00.

Termin wykonania zadania : do 20 grudzień 2013 roku

 

                                                                       Burmistrz Miasta Kolno

                                                                      Andrzej Duda

 

Szczegóły w załączniku poniżej:
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-09-02

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-09-02