Zarządzenie Nr 3/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 6 grudnia 2010 r.


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w mieście Kolno.Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządzam, co następuje:

§ 1


Z dniem 6 grudnia 2010 r. powołuję Gminne Biuro Spisowe w następującym składzie:

Mirosław Józef Bajorek – lider gminny (w okresie grudzień 2010 – lipiec 2011 r.)

§ 2


Lider Gminny oraz Gminne Biuro Spisowe, odpowiedzialni będą za organizację i przeprowadzenie na terenie miasta Kolno, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji organizacyjnej Centralnego Biura Spisowego z listopada 2010 r., w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-12-07