Zarządzenie Nr 316/2014
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kolnie.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 i 5 w związku z art. 182 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Odwołuję Panią Ewelinę Korytkowską zam. Turośl zgłoszoną przez KKW SLD-UP ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolnie powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.
2. Odwołuję Pana Bartosza Wiśniewskiego zam. Kolno zgłoszonego przez KKW Ruch Narodowy ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kolnie powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.
3. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolnie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kolnie członków komisji wymienionych w ust. 1 i 2.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno
        Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-05-19

Data modyfikacji: 2014-05-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-05-19