Zarządzenie Nr 2/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania lidera gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.


Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) w związku z § 31 instrukcji organizacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję z dniem 6 grudnia 2010 r. Pana Mirosława Józefa Bajorka na stanowisko lidera gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. w mieście Kolno.
2. Zadania lidera gminnego określa szczegółowo instrukcja organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. zatwierdzona w listopadzie 2010 r. przez Prezesa GUS, Generalnego Komisarza Spisowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-12-07