w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Zarządzenie  nr 161/08

Burmistrza  miasta kolno

z dnia  3 grudnia 2008 r.

               w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o w Kolnie      w nieruchomości  niezbędne do jej działalności .

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 56 w związku z art. 51 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr.175, poz.1459 , z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600,1601, z 2007r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz  § 6 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr XXVI/159/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i ociążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu  i w związku z Uchwałą Nr XXVI/129/08 Rady Miasta Kolno z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakłąd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Kolno , Rada Miasta uchwala , co następuje:

§ 1. 1.Wyposaża się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kolnie w nieruchomości niezbędne do jej działalności, poprzez oddanie w aport (wniesienia jako wkład niepieniężny) do spółki nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami na działkach nr 1399/1 i 1400 o łącznej powierzchni 2 .0984 ha  położonych  w mieście Kolno przy ul. Kolejowej.

2.      Wartość budynków wynosi  -  475 000 zł ,

       wartość gruntu   wynosi      -  889 000 zł.     

§ 2. Zarządzenie  podlega wykonaniu z chwilą wyłonienia przedstawicieli Spółki.

 

 

                                                Burmistrz  Miasta Kolno

                                                         Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: W.Burzyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Data modyfikacji: 2008-12-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-12-17