Wybór najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. RG.3410-4/09

Kolno, 2010-05-11RG.3410-2/10


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. RG.3410-4/09


Nazwa zadania:
,,Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Kolnie”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SATERNUS Sp z .o.o
Ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:
Kryterium - cena
Waga kryterium – 100 %

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-11