Kolno, 2011-09-01

    Bp. 3410.6.2011               
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bp. 3410.1.2011

  Nazwa zadania:  UDZIELENIE  KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

            BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

             UL. LEGIONOWA 28

             15-281 BIAŁYSTOK

 

         Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Kryterium  - cena

         Waga kryterium – 100 %

          W prowadzonym postępowaniu  złożono  oferty:

        

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CENTRALA CENTRUM KORPORACYJNE W OLZTYNIE UL. PIĘKNA 1

15-282 BIAŁYSTOK

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE

UL. KOLEJOWA 2,
18-500 KOLNO

 

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU UL. LEGIONOWA 28

15-281 BIAŁYSTOK

 
 

94,30

 

 

 

 

95,40

 

 

 

 

100,00

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego oferenta. 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję, że podpisanie umowy z wyłonionym oferentem możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

 

 
                                                                                                 ANDRZEJ DUDA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-09-01

Data modyfikacji: 2011-09-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-09-01