Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową


Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej.
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Fabryczna
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 2705/1 o pow. 4765 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00063678/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działkę 2705/1, wg wytycznych planu zagospodarowania przestrzennego - oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 100 000,- zł słownie: sto tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 200,- zł
5. Wadium: wartość wadium 15 000, - zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 2786/3 o pow. 8276 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00005405/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren działki 2786/3, oznaczony jest symbolem 4U tj. tereny usług ogólnomiejskich.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 158 000,- zł słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 600,- zł
5. Wadium: wartość wadium 20 000, - zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 3
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/10 o pow. 655 m2, 1329/7 o pow. 630 m2, 1329/4 o pow. 1367 m2, 1328/1 o pow. 1303 m2, 1327/1 o pow. 1486 m2 o łącznej powierzchni 5441 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 5P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 108 000,- zł słownie: sto osiem tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 200,- zł
5. Wadium: wartość wadium 15 000, - zł, słownie piętnaście tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-09-26

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-09-26