wykaz w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości lokalowej

BURMISTRZ   MIASTA   KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1774, poz.1777, z 2016 r. poz.65, poz.1250 i poz.1271) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od 25 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017r. wykaz w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi:

- samodzielny lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 54,50 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Kolejowej 6 z przynależną piwnicą i pomieszczeniem garażowym oraz udziałem wynoszącym 8010/68315 części we współwłasności budynku i w prawie własności działki gruntu nr 1379/1 o pow. 1802 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW LM1L/00037771/3.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 102, tel. 86 278-21-33.

 

                                                                                  BURMISTRZ   MIASTA

                                                                                     Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: W. Burzyńska

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-05-04

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-05-04