wykaz w sprawie najmu działki w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Kolnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1348/10

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 24 listopada 2017 r. wykaz w sprawie najmu działki w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w  Kolnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  1348/10 o pow. 0.4897 ha celem realizacji  prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 278 94 54.

 

                                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-11-24

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-11-24