Wykaz w sprawie niezabudowanych działek gruntu

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 2 marca 2017 r. wykaz w sprawie zamiany niezbudowanych działek gruntu nr 1405/14, 1405/16, 1405/18, 1405/19 o łącznej pow. 259 m 2 na działki nr 1405/21, 1405/23 o łącznej pow. 367 m 2 oraz sprzedaży działek nr 1404/3 i 1405/12 o łącznej pow. 441 m 2 w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 1405/22 położonych w m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 278 94 54.

 

                                                                                                         BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-03-04

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-03-04

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-03-04