Kolno,29.01.2015

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn.29 stycznia 2015 r. wykaz w sprawie zamiany niezabudowanej działki gruntu nr 2413/1 o pow. 6 m 2 położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Łaziennej na działkę nr, 2256/1 o pow. 5 m 2 położonej w m. Kolno przy ul. Kościuszki .  
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .


                                                                                            BURMISTRZ MIASTA
 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-01-29

Data modyfikacji: 2015-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-01-29