BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 741 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 1 grudnia 2015 r. wykaz w sprawie najmu oraz dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres 3 lat, położonych w mieście Kolno:

- 2794/1 o pow. 1.1700 ha, 1737/2 o pow. 0.2000 ha, 336 o pow. 0.2000 ha, 344 o pow. 0.5493 ha, 1184 o pow. 2.4868 ha, 1098/3 o pow. 0.5000 ha, 2190/2 o pow. 0.1300 ha z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne,
- 2037 o pow. 120 m 2 przy ul. Strażackiej pod poszerzenie ogródka przydomowego,
- 1456/1/ część / przy ul. Konstytucji 3-go Maja z przeznaczeniem pod działalność handlową,
- 1456/1,  1458/2 / część / przy ul. Konstytucji 3 – go Maja z przeznaczeniem pod działalność handlową,
- 1456/2 / część / przy ul. Konstytucji 3 – go Maja z przeznaczeniem pod działalność handlową,
- 1660/8 / część / o pow. 30 m 2 przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod działalność handlową,
- 2818/3 / część / przy ul. Ciepłej 1 działka z przeznaczeniem na garaż połączony w sposób trwały z gruntem,
- 2477 / część / przy ul. Łąkowej, 1 działka pod uprawy rolne /ogródek działkowy /,
- 1898/5 o pow. 0.1398 ha oraz 1899 o pow. 0.0615 ha przy ul. Sienkiewicza na usługi związane z motoryzacją oraz handlem hurtowym,
- 1251 /część/ o pow. 80 m 2 przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod działalność handlową,
- 2000/18 / część / o pow. 6,5 m 2 przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod szambo.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 278 94 54.


                                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-12-01