BURMISTRZ MIASTA KOLNO


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 12 października 2010 r. wykaz w sprawie zamiany niezabudowanych działek gruntu położonych w m. Kolno przy ul. Kolejowej oznaczonych nr 1372/17 o pow. 4625 m2, 1372/16 o pow. 921 m 2 na działki nr 1372/19 o pow. 188 m 2, 1372/21 o pow. 530 m 2, 1372/22 o pow. 4828 m 2.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 278-94-54.


BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-10-15

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-10-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-10-15