sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym:

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 283/10
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym:


1. działka nr 1369/219 o pow. 43 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
2. działka nr 1369/220 o pow. 43 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
3. działka nr 1369/221 o pow. 43 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
4. działka nr 1369/222 o pow. 43 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
5. działka nr 1369/224 o pow. 43 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
6. działka nr 1369/93 o pow. 18 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
7. działka nr 1369/111 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
8. działka nr 1369/131 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
9. działka nr 1369/141 o pow. 43 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
10. działka nr 1369/142 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
11. działka nr 1369/150 o pow. 18 m 2, KW 35652 - cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
12. działka nr 1369/161 o pow. 43 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 2950 zł, wadium – 500 zł,
13. działka nr 1369/162 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
14. działka nr 1369/168 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
15. działka nr 1369/169 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł,
16. działka nr 1369/170 o pow. 18 m 2, KW 35652 – cena wywoławcza wynosi 1230 zł, wadium – 150 zł.

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „PS-U” są to tereny zainwestowane zabudową usługową i produkcyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2010r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2010r. na konto Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).


Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.


Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 22% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 lub pod tel. 0 – 86 278-21-33 w. 54.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Andrzej Duda

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-24

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-24