wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 19 stycznia 2010 r. wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 1369/148 o pow. 18 m 2, dz. nr 1369/149 o pow. 18 m 2, pod zabudowę garażami.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 278-21-33.


BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-21

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-01-21

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-21