W Y K A Z

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004r. ze zm. / podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  26.07.2010r. do 17.08.2010r. wykaz  lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz najemców  z udziałem we współwłasności  gruntu.

 

 

Lp.

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Nr działki

 

Udział

 

 wartość lokalu

 

Cena gruntu

 

Wartość

rynkowa nieruchomo-

ści lokalowej

 

Pow.działki w m2

 

Pow. lokalu w m2

 

 

1.

 

 

Kolejowa 4/7

 

 

 

1399/2

 

4170/44970

 

 

45 400,00 zł

 

 

7990,00 zł

 

 

 

 

53390,00 zł

 

1093

 

33,00

 

 

 

Z uwagi na fakt, że budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny ma powyżej 5 lat, zgodnie z art.43 ust.1 pkt  2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm./ ich sprzedaż jest zwolniona z podatku, ponieważ stanowi dostawę towarów używanych.

Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Kolno, na stronie internetowej www.umkolno.pl

Metryka strony

Udostępniający: Sporządził/a Burzyńska Wanda

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-07-28

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-07-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-07-28