Załącznik do zarządzenia Nr 352 /10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 18 listopada 2010r.

 

W Y K A Z


Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004r. ze zm. / podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18.11.2010r. do 09.12.2010r. wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z udziałem w prawie własności działki gruntu.

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

 

Nr działki

 

Udział

 

 wartość lokalu

 

Cena gruntu

 

Wartość

rynkowa nieruchomo-

ści lokalowej

 

Pow.działki w   m2

 

Pow. lokalu w m2

 

 

1.

 

 

Kolejowa 4/4

 

 

 

1399/2

 

6680/44970

 

 

80380,00 zł

 

 

12790,00 zł

 

 

 

 

93170,00 zł

 

1093

 

53,50

 

 

 

2.

 

 

Kolejowa 6/8

 

 

 

1379/1

 

8848/68315

 

 

71060,00 zł

 

 

18350,00 zł

 

 

 

 

94710,00 zł

 

1802

 

57,60

 

 

Z uwagi na fakt, że budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale mieszkalne mają powyżej 5 lat, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm./ ich sprzedaż jest zwolniona z podatku, ponieważ stanowi dostawę towarów używanych.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-11-19

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-11-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-11-19