Status prawny

Status prawny wg Konstytucji RP.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w artykule 164 określiła, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „gmina posiada osobowość prawną” a „samodzielność gminy podlega ochronie sądowej”. Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603) miasto Kolno jest w wykazie gmin wchodzących w skład województwa podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-29