Organizacja, ustrój

Artykuł 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483).Artykuł 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mówi, że „ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają w granicach ustaw, ich organy stanowiące”. Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) brzmi „o ustroju gminy stanowi jej statut”. Rada Miasta  Kolno uchwałą Nr IV/21/02 z dnia 31 grudnia 2002 roku uchwaliła Statut Miasta Kolno (Dz. Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 4.01.2003 roku, Nr 3, poz. 99). Określiła w nim, że mieszkańcy miasta Kolno tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców. Ponadto określiła obszar gminy, siedzibę organów, herb i flagę. Wskazała również, że miasto może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania swoich zadań.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-29