Informacje teleadresowe

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do 15:30

CENTRALA, SEKRETARIAT
(86) 278 94 30, (86) 278 21 33

BURMISTRZ MIASTA – ANDRZEJ DUDA: (86) 278 94 30, (86) 278 21 33

SEKRETARZ MIASTA – MIROSŁAW JÓZEF BAJOREK: (86) 278 94 43

SKARBNIK MIASTA – KATARZYNA DOROTA SIEDLECKA: (86) 278 94 50
FAX: (86) 278 94 60, (86) 278 31 00; NUMERY URZĘDU: (86) 278 94 + wew.

 

Komórka Organizacyjna

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr wew.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Bajorek Mirosław

Naczelnik

43

Luty Monika

Inspektor – obsługa rady miasta

35

Zieja Joanna

Inspektor – ewidencja ludności, dowody osobiste

51

Górska Justyna

Referent – ewidencja ludności, dowody osobiste

51

Zielińska Katarzyna

Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu

30

Kotlewski Dariusz

Inspektor – obrona cywilna, sprawy wojskowe

51

Zalewski Ryszard

Inspektor – sprawy administracyjno-gospodarcze, organizacja robót publicznych

49

Okurowska Ewa

Zastępca Naczelnika – oświata, sprawy społeczne

57

Pomichowski Roman

Informatyk

39

Sobieski Tomasz

Informatyk

33

Konopka Andrzej

Podinspektor ds. komunikacji społecznej

40

Gregorowicz Edyta

Inspektor ds. profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii

2784820

Długozima Paulina

Inspektor ds. świetlicy środowiskowej

2784820

Wydział Budżetu i Podatków

Siedlecka Katarzyna

Skarbnik Miasta

50

Charubin Jolanta

Z-ca głównego księgowego

42

Święczkowska Anna

Główny księgowy jednostek budżetowych

48

Bagińska Anna

Inspektor – księgowość budżetowa

42

 Sielawa Karolina

Referent – księgowość budżetowa

48

Drężek Monika

Referent – księgowość budżetowa

48

Kubrak Małgorzata

Inspektor – podatki: rolny, środki transportu

47

Kaszuba Dorota

Inspektor – podatki od nieruchomości

47

Bączek Karolina

Referent – księgowość podatkowa

52

 

Śniadach Marzena

 Podinspektor - księgowość i egzekucjia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

52

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Jarzyło Andrzej

Naczelnik

38

Duda Dariusz

Zastępca Naczelnika

41

Stachelek Monika

Inspektor – inwestycje, zamówienia publiczne

36

 

Inspektor - inwestycje, zamówienia publiczne

41

Łynko Dorota

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

36

Wiliński Zbigniew

Inspektor – ewidencja  działalności gospodarczej, drogownictwo

54

Rakowska Agnieszka

Inspektor – ochrona środowiska

32

Pomichowski Jarosław

Inspektor – infrastruktura komunalna

53

Staniszewska Magdalena

Inspektor – mienie komunalne

32

 Małż Damian

Referent – gospodarka gruntami

54

Straż Miejska

Fax. (86) 278 94 55

Małż Piotr

Komendant

55 lub 56

Niedbała Wiesław

Strażnik

55 lub 56

Samodzielne stanowiska pracy

Śliwka Mieczysław

Radca prawny

35

Urząd Stanu Cywilnego

Tyszka Barbara

Kierownik

34

Szymanowska Beata

Z-ca Kierownika

34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-09-08

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2023-08-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2016-09-08