Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust. 1 i 5 oraz art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm..) Burmistrz Miasta Kolno

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 6 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji obejmującego działki o nr geod.

- 1361/12, 1361/13, które powstaną w wyniku podziału działki 1361/5,

- 2705/1, 2705/2, 2705/3, które powstaną w wyniku podziału działki 2705,

- 1361/10, 1361/11, które powstaną w wyniku podziału działki 1361/4,

- 1357/1, 1357/2, 1357/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1357,

- 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, które powstaną w wyniku podziału działki 1356,

- 1353/1, 1353/2, 1353/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1353,

- 1352/1, 1352/2, 1352/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1352,

- 1351/1, 1351/2, 1351/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1351,

- 1350/1, 1350/2, które powstaną w wyniku podziału działki 1350,

- 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, które powstaną w wyniku podziału działki 1330,

- 1329/10, 1329/11, 1329/12, które powstaną w wyniku podziału działki 1329/3,

- 1329/4, 1329/5, 1329/6, które powstaną w wyniku podziału działki 1329/2,

- 1329/7, 1329/8, 1329/9, które powstaną w wyniku podziału działki 1329/1,

- 1326/1, 1326/2, 1326/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1326,

- 1354/1, 1354/2, 1354/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1354,

- 2786/1, 2786/2, 2786/3, które powstaną w wyniku podziału działki 2786,

- 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1325/4, 1325/5, które powstaną w wyniku podziału działki 1325,

- 2354/1, 2354/2, które powstaną w wyniku podziału działki 2354,

- 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 2704/5, które powstaną w wyniku podziału działki 2704,

- 1349/1, 1349/2, 1349/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1349,

- 1346/1, 1346/2, 1346/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1346,

- 1347/1, 1347/2, 1347/3, 1347/4, 1347/5, 1347/6, które powstaną w wyniku podziału działki 1347,

- 1348/1, 1348/2, 1348/3 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7, 1348/8, które powstaną w wyniku podziału działki 1348,

- 2787/3, 2787/4, które powstaną w wyniku podziału działki 2787/1,

- 2787/5, 2787/6, które powstaną w wyniku podziału działki 2787/2,

- 2814/1, 2814/2, które powstaną w wyniku podziału działki 2814,

- 1327/1, 1327/2, 1327/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1327,

- 1328/1, 1328/2, 1328/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1328,

- 1324/1,1324/2, 1324/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1324,

- 1363/1, 1363/2, 1363/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1363,

- 1333/1 1333/2, 1333/3, które powstaną w wyniku podziału działki 1333,

- 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1303/4, które powstaną w wyniku podziału działki 1303,

- 1361/6, 1361/7, które powstaną w wyniku podziału działki 1361/2,

 - 1361/8, 1361/9, które powstaną w wyniku podziału działki 1361/3,

- 1355/3, 1355/4, 1355/5, które powstaną w wyniku podziału działki 1355/2,

- 1369/346, 1369/347, które powstaną w wyniku podziału działki 1369/4,

- działek geodezyjnych 2815, 1369/30, 1369/32, 35/2, 1361/1, 1660/17, 1368/2, 1370/14.

         Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z  aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. nr 11) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

 

                                                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

                                                                                                                                        Andrzej Duda

Kolno, 2008-10-06

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-10-06

Data modyfikacji: 2008-10-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-10-06