Zapytanie ofertowe-budowa dróg miejskich z infrastrukturą techniczną II

Zaproszenie do składania ofert  na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro  
 
I. Nazwa i adres zamawiającego  
 
Nazwa zamawiającego:  Miasto Kolno Adres zamawiającego:  Wojska Polskiego 20  Kod Miejscowość:   18-500 Kolno  Telefon:   86 278 21 33  Faks:   86 278 31 00  Adres strony internetowej:  www.umkolno.pl  Adres poczty elektronicznej:  wrg@kolno.home.pl  Godziny urzędowania:  7.30-15.30  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa dróg miejskich z infrastrukturą techniczną”. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: 1. Zadanie 1 – remont ulicy Szkolnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 o długości około 290 mb, 2. Zadanie 2 – budowa ulicy bez nazwy zgodnie z załącznikiem Nr 6 o długości około 252 mb i 54 mb, 3. Zadanie 3 – budowa ulicy Łąkowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 o długości około 130 mb, 4. Zadanie 4 – budowa ulicy Akacjowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 o długości około 170 mb, 5. Zadanie 5 – budowa ulicy Bukowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 o długości około 170 mb, 6. Zadanie 6 – budowa ulicy Jesionowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 o długości około 170 mb, 7. Zadanie 7 – budowa ulicy Kasztanowej zgodnie z załącznikiem Nr 11 o długości około 181 mb, 8. Zadanie 8 – budowa ulicy Lipowej zgodnie z załącznikiem Nr 12 o długości około 240 mb, 9. Zadanie 9 – budowa parkingu zgodnie z załącznikiem Nr 13 o powierzchni około 620 m2.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: D.Duda

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-05-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-05-16