Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kolno

Usługi związane z odpadami
2017/S 185-379165
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Instytucja zamawiająca
Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 Kolno 18-500 Polska Osoba do kontaktów: Tomasz Bronicki Tel.: +48 862782133
E-mail: wrg@kolno.home.pl Faks: +48 862783100 Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://umkolno.pl
Wspólne zamówienie
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kolno.
Numer referencyjny: RG.271.2.2017

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: D. Duda

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-11-09

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-09-27